Welcome to the online gallery of Oleg Karuvits – contemporary figurative painter and paintings conservator. Here you will find a selection of paintings and drawings which the artist considers the acme of his creative work. Oleg paints and draws in a realistic and figurative manner and has a special interest in studying historical painting techniques and masterpieces.

 

Welkom in de webgalerie van Oleg Karuvits – hedendaagse figuratieve schilder en restaurator van schilderijen. U kunt hier kennismaken met een selectie van schilderijen en tekeningen die de kunstenaar zelf zijn beste werken vindt. Oleg schildert en tekent op realistische en decoratieve wijze met veel aandacht voor vakmanschap en interesse in historische stijlen.